Polityka firmy

Polityka Spółki definiuje kierunki działania naszej Firmy oraz odnosi się do zamierzeń, dotyczących dalszego rozwoju Spółki – w zakresie prowadzenia działalności agencyjnej oraz zatrudniania marynarzy na statkach.

Dyrektor Zarządzający, biorąc pod uwagę wymogi ISO 9001 :2008 oraz MLC 2006, jak i wymogi SOLAS i MARPOL, określił politykę jakości oraz politykę bezpieczeństwa (w tym: nie używania alkoholu i narkotyków), a także politykę środowiskową.

Za zapoznanie pracowników z polityką Firmy odpowiada Dyrektor Zarządzający, a zatrudnianych Marynarzy – Manager Działu Crewingowego.
W celu realizacji ww. polityki Firmy, Dyrektor Zarządzający określił cele strategiczne oraz cele bliższe.

 

 

STT Consulting stawia sobie za cel świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz przemysłu żeglugowego ściśle przestrzegając wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska..