Zatrudnienie marynarzy

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani w ramach przeprowadzonego procesu rekrutacji, po dokonaniu wszystkich działań i ich akceptacji przez armatora są informowani w następujący sposób:

Informujemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej marynarzy o stanowisku na którym będzie zatrudniony, wynagrodzeniu oraz długości kontraktu, szczegółach co do transportu na statek instrukcji odnośnie przekazywania zarobków,

Informujemy marynarzy o procedurach jakie obowiązują w firmie, w tym między innymi:

  • przedstawiamy prawa i obowiazki wynikające z umowy zatrudnienia
  • przedstawiamy wszelkie szczegóły dotyczące wymagań armatora, w tym zasady działania armatora, wymogi bezpieczeństwa armatora
  • przedstawiamy i wyjaśniamy politykę alkoholową i narkotykową armatora
  • przedstawiamy i wyjaśniamy warunki w kwestii ubezpieczenia i odszkodowań
  • udzielamy informacji dotyczących wyjazdu na statek, w tym min. przekazujemy bezpośredni numer telefonu kontaktowego do agenta, dostępny przez całą dobę.

Po otrzymaniu od armatora akceptacji co do zatrudnienia i kompletnej informacji o planowanym jej rozpoczęciu, w naszym biurze zostają podpisane umowy, kontrakty, deklaracje w przedmiocie polityki alkoholowej i narkotykowej i inne niezbędne dokumenty wymagane przez armatora.

Ponadto kandydat potwierdza pisemnie  dane swojego konta bankowego, na które ma być przekazywane wynagrodzenie według instrukcji i wskazówek armatora.

W przypadku braku akceptacji marynarza przez biuro i armatora, ponownie wyszukujemy kandydata i przeprowadzamy proces rekrutacji.