Procedura rozpatrywania skarg marynarzy

Każdy marynarz ma prawo do złożenia skargi dotyczącej działalności firmy SHIP-TRANS-TOURIST CONSULTING Sp.j. A. Małdyk lub armatora u którego jest/był zatrudniony  w sytuacji gdy jest przekonany o jej słuszności i zasadności.

Dla celów porządkowych agencja wskazuje, iż marynarz może złożyć skargę w formie pisemnej, na druku pobranym w biurze STT Consulting lub TUTAJ  z dokładnym opisem zaistniałego zdarzenia i zwięzłym określeniem swoich oczekiwań w następujący sposób:

  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: stt@post.pl,
  • pocztą wysyłając wiadomość na adres: STT Consulting  ul. Plac Batorego 4/408, 70 – 207 Szczecin
  • osobiście podczas wizyty w biurze do jednego z wyznaczonych pracowników STT Consluting

Marynarz jest również zobligowany podać adres na który należy wysłać odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

STT Consulting, ma obowiązek potwierdzić otrzymanie skargi i jednocześnie określić czas jej rozpatrzenia, w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

Czas rozpatrywania skarg wynosi maksymalnie 15 dni roboczych od momentu potwierdzenia  otrzymania skargi.

Czas rozpatrywania skargi dotyczącej działalności armatora wynosi maksymalnie 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia otrzymania skargi.

Biuro prowadzi zapis wszystkich skarg i rozstrzygnięć ich dotyczących.

W przypadku gdy skarga nie zostanie rozpatrzona zgodnie z oczekiwaniami marynarza, STT Consulting , przedstawi marynarzowi tryb ewentualnego dochodzenia swoich roszczeń.

Do obowiązków agencji należy zgłoszenie wszystkich nierozstrzygniętych skarg marynarzy do odpowiedniej jednostki nadzorującej po stronie administracji morskiej:


godlo_polski_40px
Zgodnie z rozporządzeniami
Ministerstwa Gospodarki Morskieji i Żeglugi Śródlądowej

poniżej stosowne procedury wnoszenia skarg: