Deklaracja zgodności z MLC 2006

Ship-Trans-Tourist Consulting Sp. J. A. Małdyk jako zarejestrowana w Polsce agencja pośrednictwa pracy wpisane w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 369 spełnia wymogi związane z przestrzeganiem Konwencji MLC 2006 oraz powiązanych z nią przepisów krajowych.

 Agencja Ship-Trans-Tourist Consulting deklaruje, iż :

 • nie zatrudnia marynarzy, którzy nie ukończyli 18 roku życia
 • nie pobiera od marynarzy bezpośrednich ani pośrednich opłat za oferowanie pracy , rekrutację oraz zatrudnienie. Marynarz ponosi jedynie koszty poniesione na otrzymanie książeczki marynarza, paszportu, szkoleń STCW dla danego stanowiska pracy jak również koszty związane z uzyskaniem świadectwa zdrowia.
 • nie posiada żadnych środków ani procedur mogących utrudnić lub uniemożliwić marynarzowi uzyskanie zatrudnienia na stanowisko na które posiadają uprawnienia.
 • dane osobowe marynarza będą zachowane w ścisłej tajemnicy.
 • prośby i informacje kierowane od rodzin do marynarzy będą przekazywane na statki bezzwłocznie i bezpłatnie.
 • marynarz ma wystarczająco dużo czasu aby zapoznać się ze wszystkimi warunkami umowy o pracę przed podpisaniem kontraktu.
 • posiada procedurę składania skarg, która jest dostępna na stronie internetowej Agencji i jest integralną częścią deklaracji o zgodności z Konwencją MLC 2006.
 • informuje o możliwych  problemach związanych z zatrudnieniem na statku pod banderą Państwa, które nie ratyfikowało Konwencji MLC .
 • armatorzy z którymi współpracuje posiadają środki i procedury chroniące marynarzy przed pozostawieniem w obcym porcie
 • informuje marynarza przed podpisaniem umowy o możliwości dobrowolnego wpłacania składek do ZUS w Polsce oraz czy będzie On objęty ubezpieczeniem społecznym państwa bandery.
 • zastrzega sobie prawa do zgłoszenia do odpowiednich władz w Polsce przypadków poważnej niekompetencji, czynów karalnych oraz poważnych naruszeń dyscypliny w czasie zatrudnienia. Deklaruje również, iż ewentualne zgłoszenie będzie kierowane dopiero po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia.